��������������
ΑΡΧΗ Ο Σωστός Διαχειριστής Συχνές Ερωτήσεις Συμβουλές Επικοινωνία
 


Συχνές ερωτήσεις

  Θέρμανση

 1. Πώς γίνεται η κατανομή της δαπάνης του πετρελαίου;
 2. Τι είναι το πάγιο θέρμανσης;
 3. Υπάρχει νομοθεσία που ορίζει συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων των πολυκατοικιών; Και αν είναι έτσι νομιμοποιούμαι να μην καταβάλω την αναλογία που μου αναλογεί στα κοινόχρηστα, αφού δεν χρησιμοποιώ καλοριφέρ;
 4. Στην πολυκατοικία μου ορισμένα διαμερίσματα και καταστήματα είναι ακόμα απούλητα και ακατοίκητα. Ο κατασκευαστής, μέσω του κανονισμού, φρόντισε να απαλλάξει τον εαυτό του από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε δαπάνης θέρμανσης για τα διαμερίσματα και τα καταστήματα που παραμένουν απούλητα και ακατοίκητα. Είναι σωστό αυτό; Τι μπορεί να γίνει;
 5. Θα ήθελα να μου πείτε με τι ποσοστό συμμετέχουν τα κλειστά διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας στη θέρμανση και ποιος νόμος το ορίζει.
 6. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον τύπο στην αυτονομία θέρμανσης με υπολογισμό των θερμικών απωλειών: Ποιοι είναι και πως υπολογίζονται οι συντελεστές επιβάρυνσης του διαμερίσματος και παραμένουσας επιβάρυνσης του διαμερίσματος εi και fi.
 7. Είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία μου και κατανέμω την δαπάνη του πετρελαίου ως εξής: Διαιρώ την συνολική αξία (του πετρελαίου που καταναλώθηκε) με το άθροισμα των μονάδων όλων των διαμερισμάτων και κατόπιν πολλαπλασιάζω το πηλίκο με τις εκάστοτε μονάδες του κάθε διαμερίσματος. Είναι σωστό;
 8. Ο ιδιοκτήτης δύο γειτονικών διαμερισμάτων τα έχει ενώσει ανοίγοντας μια πόρτα μεταξύ τους. Κατά τα άλλα όλα παραμένουν τα ίδια. Επηρεάζει αυτό την σωστή κατανομή της δαπάνης πετρελαίου θέρμανσης;
 9. Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος και επιθυμώ να αποκτήσω πλήρη αυτονομία στην θέρμανση, δηλαδή να εγκαταστήσω ολοκληρωμένο δικό μου σύστημα θέρμανσης με καυστήρα, λέβητα κ.λ.π. Μπορώ να απαλλαγώ εξ' ολοκλήρου από συμμετοχή στις δαπάνες θέρμανσης της πολυκατοικίας μου;
 10. Μελετώ τα κοινόχρηστα μου κάθε μήνα. Βλέπω ότι κάθε μήνα (ακόμη και με σταθερή τιμή πετρελαίου) η ώρα θέρμανσης χρεώνεται με διαφορετική τιμή. Ο λόγος δηλαδή ώρες / λίτρα πετρελαίου μεταβάλλεται συνεχώς. Γιατί συμβαίνει αυτό;
 11. Στην πολυκατοικία μας έχουμε αυτονομία, και κατανέμουμε την δαπάνη του πετρελαίου λαμβάνοντας υπ' όψη τα χιλιοστά του κάθε διαμερίσματος , και τις ώρες κατανάλωσής του. Μήπως είναι σωστότερο να τοποθετήσουμε θερμιδομετρητές;
 12. Στην πολυκατοικία μου δεν έχουμε αυτονομία θέρμανσης. Το κόστος θέρμανσης που μου επιμερίζεται είναι υπερβολικό, λόγω παλαιότητας του συστήματος θέρμανσης. Ζήτησα από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες να κλείσω τα σώματα θέρμανσης του διαμερίσματός μου και να μην πληρώνω πετρέλαιο. Αυτοί μου απάντησαν ότι θα πρέπει να αφαιρέσω τα σώματα, αλλά ακόμη και τότε θα πρέπει να πληρώνω το πάγιο θέρμανσης. Είναι σωστό;
 13. Πρέπει να απουσιάσω από το διαμέρισμά μου κατά τη διάρκεια του χειμώνα για λόγους υγείας. Σε ερώτησή μου στη διαχειρίστρια σχετικά με τη θέρμανση μου είπε ότι δεν μπορεί να μου γίνει καμία έκπτωση στην επιμεριζόμενη δαπάνη πετρελαίου αν κλείσω τα καλοριφέρ, παρά μόνο εάν το σπίτι είναι κενό επίπλων. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για την καταβολή μόνο του ελάχιστου σε μη αυτόνομη θέρμανση;
 14. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί ένα διαμέρισμα να παραμένει κλειστό και να έχει έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης;
 15. Στην πολυκατοικία μου υπάρχει αυτονομία θέρμανσης με ωρομετρητές καθώς και κεντρικό μπόιλερ που τροφοδοτεί με ζεστό νερό τα διαμερίσματα. Για τα καλοριφέρ και το ζεστό νερό υπάρχει ένας καυστήρας με ένα λέβητα και μία δεξαμενή πετρελαίου. Πώς θα πρέπει να γίνεται η κατανομή της δαπάνης πετρελαίου;
 16. Στην πολυκατοικία μας υπάρχει κεντρική θέρμανση. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο καταστήματα που χωρίς να ρωτήσουν κανέναν έβγαλαν τα θερμαντικά σώματα. Κατόπιν αρνούνται να πληρώνουν ακόμη και το πάγιο θέρμανσης που τους χρεώνει η διαχείριση. Είναι νόμιμο;
 17. Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος και αποφάσισα όταν χτιζόταν η οικοδομή να βάλω μεγαλύτερα σώματα από αυτά που υπολόγιζε ο κατασκευαστής. Το σύστημα υπολογισμού της δαπάνης θέρμανσης είναι η ογκομέτρηση δηλ. για κάθε διαμέρισμα υπάρχει ένα υδρόμετρο που μετρά την ποσότητα νερού που διέρχεται από τα θερμαντικά του σώματα. Ήθελα να ρωτήσω μήπως θα πρέπει να πληρώνω μεγαλύτερο ποσοστό λόγω του ότι έχω διπλάσια σώματα. Και αν ναι, τότε τι ρόλο παίζει η ογκομέτρηση.


Απαντήσεις

 1. Πώς γίνεται η κατανομή της δαπάνης του πετρελαίου;

  Ο τρόπος καταμερισμού των δαπανών κεντρικής θέρμανσης έχει καθοριστεί από την τεχνική οδηγία του ΤΟΤΕΕ Αρ. 2427/1983 η οποία θεσπίστηκε με το από 7/11/85 Π.Δ. (ΦΕΚ 63/ Τεύχος Δ')
  Από τις δαπάνες θέρμανσης αυτές πού αφορούν την συντήρηση ή την επισκευή του συστήματος θέρμανσης, κατανέμονται ανάλογα με τα χιλιοστά (ποσοστό) του κάθε διαμερίσματος στην κατηγορία θέρμανσης. Τα χιλιοστά αυτά είναι ανάλογα τον όγκο του κάθε διαμερίσματος. Σήμερα οι μηχανικού για τον καθορισμό των χιλιοστών αυτών λαμβάνουν υπ' όψην τους όχι μόνο τον όγκο αλλά και τις θερμικές απώλειες κάθε διαμερίσματος λόγω ανοιγμάτων, εξωτερικών επιφανειών, τύπου μόνωσης και άλλων παραμέτρων
  Όσον αφορά την δαπάνη πετρελαίου, αυτή κατανέμεται ανάλογα με τον τύπο θέρμανσης κάθε πολυκατοικίας:

  • Πολυκατοικίες ΧΩΡΙΣ αυτονομία θέρμανσης

   Στις πολυκατοικίες με θέρμανση αυτού του τύπου η δαπάνη πετρελαίου θέρμανσης κατανέμεται όπως και η δαπάνες επισκευών κλπ του συστήματος σύμφωνα με τον τύπο:

   Κ = Π * (Χδ / Σ Χδ)
   Όπου:
   Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
   Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
   Χδ = τα χιλιοστά του διαμερίσματος.
   Σ Χδ= Το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων.

   Διαιρούμε δηλαδή το ποσό που θέλουμε να κατανείμουμε με το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων και πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο με τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος για να βαρούμε την συμμετοχή του.

  • Πολυκατοικίες ΜΕ αυτονομία θέρμανσης με ωρομετρητές

   Ένα ποσοστό του καταναλοθέντος πετρελαίου (αν έτσι ορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας) κατανέμεται ανάλογα με τα χιλιοστά κάθε ιδιοκτησίας. Το υπόλοιπο κατανέμεται ανάλογα με με τα χιλιοστά της ιδιοκτησίας σε συνάρτηση με τις ώρες χρήσεως της θέρμανσης από το αντίστοιχο διαμέρισμα σύμφωνα με τον τύπο:

   Κ = Π * ( Χδ * Ωδ) / (Σ Χδ * Ωδ)
   Όπου:
   Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
   Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
   Χδ = τα χιλιοστά του διαμερίσματος.
   Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει.
   Σ Χδ * Ωδ= Το άθροισμα των γινομένων των ωρών επί τα χιλιοστά όλων των διαμερισμάτων.

  • Αυτονομία θέρμανσης με υπολογισμό των θερμικών απωλειών

   Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες πού αφορούν την κατανάλωση πετρελαίου κατανέμονται με βάση την μελέτη του Μηχανολόγου Μηχανικού πού έχει σχεδιάσει το σύστημα κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας. Ο Μηχανικός έχει υπολογίσει στην μελέτη του τις σχετικές μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται στον παρακάτω τύπο σε συνάρτηση με τον χρόνο που κάθε ιδιοκτησία χρησιμοποιεί την θέρμανση, ως ακολούθως:

   Κ = Π * [ fi * εi + (( Ωδ * εi ) / ( Σ Ωδ * εi ))* ( 1 - Σ fi * εi)]
   Όπου:
   Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
   Π = η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
   εi = ο συντελεστής επιβάρυνσης του διαμερίσματος.
   fi = ο συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης του διαμερίσματος.
   Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει.
   Σεi * Ωδ = Το άθροισμα των γινωμένων των ωρών επί συντελεστές επιβάρυνσης όλων των διαμερισμάτων.

  • Πολυκατοικίες ΜΕ αυτονομία θέρμανσης με θερμιδομετρητές

   Ένα ποσοστό του καταναλοθέντος πετρελαίου (αν έτσι ορίζεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας) κατανέμεται ανάλογα με τα χιλιοστά κάθε ιδιοκτησίας. Το υπόλοιπο κατανέμεται ανάλογα με τις ενδείξεις των θερμιδομετρητών σύμφωνα με τον τύπο:

   Κ = Π * ( Θδ / Σ Θδ)
   Όπου:
   Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
   Π= η συνολική κατανάλωση πετρελαίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
   Θδ= Η κατανάλωση του διαμερίσματος σε θερμομονάδες.
   Σ Θδ = Το άθροισμα των καταναλώσεων σε θερμομονάδες όλων των διαμερισμάτων.

  Πάνω

 2. Τι είναι το πάγιο θέρμανσης;

  Ακόμα και στις πολυκατοικίες με αυτονομία θέρμανσης, ένα μέρος του πετρελαίου κατανέμεται όχι λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την κατανάλωση και τα χιλιοστά θέρμανσης, όπως φαίνεται από τον παραπάνω τύπο, αλλά αποκλειστικά ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης κάθε διαμερίσματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα θα χρεωθεί με ένα (μικρό) μέρος του πετρελαίου πού καταναλώθηκε ακόμα και αν δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου την θέρμανση του. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:
  Πρώτον το σύστημα θέρμανσης μιας πολυκατοικίας έχει βελτιστοποιηθεί για την θέρμανση χώρων συγκεκριμένου όγκου. Αν χρησιμοποιείται για μικρότερους χώρους δεν λειτουργεί με τους βέλτιστους όρους και άρα υπάρχει σπατάλη καυσίμου.
  Δεύτερο και σημαντικότερο: Ένας χώρος πού δεν θερμαίνεται λειτουργεί σαν μια ψυχρή μάζα πού απορροφά θερμότητα από τις γειτονικές ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα αυτές να χρειάζονται περισσότερο καύσιμο για να θερμανθούν.

  Πάνω

 3. Υπάρχει νομοθεσία που ορίζει συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων των πολυκατοικιών; Και αν είναι έτσι νομιμοποιούμαι να μην καταβάλω την αναλογία που μου αναλογεί στα κοινόχρηστα, αφού δεν χρησιμοποιώ καλοριφέρ;

  Δεν έχω υπόψη μου κάποιο νομοθέτημα που να ορίζει συγκεκριμένη περίοδο υποχρεωτικής θέρμανσης.
  Αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι κανονισμοί πολλών πολυκατοικιών προβλέπουν τέτοια περίοδο.
  Αν στον κανονισμό της πολυκατοικίας σας δεν προβλέπεται καλό είναι να ρυθμιστεί το θέμα με απόφαση γενικής συνέλευσης. Αυτό θα σημαίνει ότι για την ορισμένη περίοδο:
  Αν η πολυκατοικία ΔΕΝ ΕΧΕΙ αυτονομία, όλα τα διαμερίσματα θα θερμαίνονται και θα πληρώνουν κανονικά.
  Αν η πολυκατοικία ΕΧΕΙ αυτονομία, για την ορισμένη περίοδο, όλοι θα συμμετέχουν στο πάγιο θέρμανσης (βλέπε σχετική ερώτηση), ακόμη και αν δεν ανάβουν την θέρμανσή τους. Εκτός της περιόδου θέρμανσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα θέρμανσης για όσους το επιθυμούν, χωρίς όμως να επιβάλλεται πάγιο. Αν από τον κανονισμό δεν ορίζεται πάγιο θέρμανσης, δεν έχει νόημα να οριστεί περίοδος θέρμανσης.

  Πάνω

 4. Στην πολυκατοικία μου ορισμένα διαμερίσματα και καταστήματα είναι ακόμα απούλητα και ακατοίκητα. Ο κατασκευαστής, μέσω του κανονισμού, φρόντισε να απαλλάξει τον εαυτό του από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε δαπάνης θέρμανσης για τα διαμερίσματα και τα καταστήματα που παραμένουν απούλητα και ακατοίκητα.
  Είναι σωστό αυτό; Τι μπορεί να γίνει;

  Ο κατασκευαστής έβαλε αυτόν τον όρο στον κανονισμό, ο οποίος έλαβε την μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου, και τον οποίο, όλοι εσείς (οι συνιδιοκτήτες) όταν αποκτήσατε ιδιοκτησίες στο συγκεκριμένο κτίριο κληθήκατε να αποδεχτείτε, είτε υπογράφοντας τον (κανονισμό) ενώπιον συμβολαιογράφου, είτε με όρο στα συμβόλαια που υπογράψατε. Σε ερωτώ λοιπόν: Δε είδες τον όρο αυτό (την απαλλαγή του κατασκευαστή) όταν υπέγραφες; Γιατί κακίζεις εκ των υστέρων τον κατασκευαστή για κάτι που ρητά, εγγράφως και αμοιβαία έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων;
  Δυστυχώς τώρα είναι αργά για να υπαναχωρήσεις, εκτός αν πιστεύεις ότι μεταχειρίστηκε κάποιο δόλο, οπότε θα πρέπει να αποταθείς στον δικηγόρο σου.

  Πάνω

 5. Θα ήθελα να μου πείτε με τι ποσοστό συμμετέχουν τα κλειστά διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας στη θέρμανση και ποιος νόμος το ορίζει.

  Δεν υπάρχει νόμος που καθορίζει ειδικά το ποσοστό συμμετοχής των κλειστών διαμερισμάτων στην θέρμανση ή σε όποια άλλη δαπάνη.
  Αυτό συνήθως καθορίζεται με συμφωνία ανάμεσα στους συνιδιοκτήτες. Η συμφωνία αυτή είναι ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Συνήθως οι κανονισμοί των πολυκατοικιών προβλέπουν κάποια έκπτωση στις δαπάνες πετρελαίου για κλειστά διαμερίσματα, υπό κάποιες προϋποθέσεις, σε περίπτωση βέβαια που δεν υπάρχει αυτονομία.
  Αν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μπορεί να συζητηθεί και να διευθετηθεί σε κάποια συνέλευση των συνιδιοκτητών. Πιστεύω όμως ότι για να ληφθεί κάποια απόφαση στο συγκεκριμένο θέμα απαιτείται παμψηφία, πρέπει δηλαδή να γίνει αποδεκτό από όλους ανεξαιρέτως τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Και αυτό διότι το θέμα άπτεται του τρόπου κατανομής των δαπανών, για την μεταβολή του οποίου ο νομός απαιτεί συμφωνία όλων (παμψηφία) των ιδιοκτητών.
  Αν δεν προβλέπεται έκπτωση από τον κανονισμό και δεν γίνει δεκτό κάτι τέτοιο από την συνέλευση, τότε πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει έκπτωση.
  Σε πολυκατοικίες που έχουν αυτονομία και όπου εφαρμόζεται το σύστημα με τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών, προβλέπεται η συμμετοχή των κλειστών διαμερισμάτων με βάση κάποιες παραμέτρους. Συμβουλευτείτε μηχανικό για την περίπτωση αυτή.

  Πάνω

 6. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον τύπο στην αυτονομία θέρμανσης με υπολογισμό των θερμικών απωλειών: Ποιοι είναι και πως υπολογίζονται οι συντελεστές επιβάρυνσης του διαμερίσματος και παραμένουσας επιβάρυνσης του διαμερίσματος εi και fi.

  Η απάντηση στην ερώτησή σου είναι αρκετά πολύπλοκη και μακροσκελής και αφορά κυρίως μηχανικούς που κάνουν μελέτες θέρμανσης. Θα σου απαντήσω όμως με συντομία, για να αποκτήσεις μια γενική ιδέα για το θέμα. Λαμβάνω ως δεδομένο ότι έχεις ήδη τις βασικές γνώσει για το θέμα του υπολογισμού της κατανομής δαπανών θέρμανσης σε πολυκατοικίες.
  Συντελεστής επιβάρυνσης εi μιας ιδιοκτησίας i ορίζεται ο λόγος της αναλογούσης θερμικής απώλειας Qi προς το άθροισμα των θερμικών απωλειών του κτιρίου ΣQi και αποτελεί τον βασικό συντελεστή με βάση τον οποίο επιμερίζονται οι δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.
  Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης fλ της ιδιοκτησίας λ ορίζεται ο λόγος Qλ΄/Qλ δηλαδή ο λόγος της θερμότητας που δέχεται όταν (η ιδιοκτησία) είναι κλειστή προς την θερμότητα που δέχεται υπό κανονική λειτουργία.
  Ο υπολογισμός του συντελεστή αυτού γίνεται κατά προσέγγιση (κατόπιν προτάσεως της επιτροπής που γνωμοδότησε για την ΤΟΤΕΕ 2427/83) βάση διαφόρων άλλων συντελεστών όπως της διέλευσης σωληνώσεων, της θερμομόνωσης, του εμβαδού, της παράπλευρης επιφάνειας κ.α. οι οποίοι εξάρτιουνται από τα αρχιτεκτονικά και δομικά στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας.
  Για περισσότερα στοιχεία αναζητήστε το βιβλίο "Κατανομή ποσοστών κεντρικής θέρμανσης" Γ. Μαλαχία - Π. Μιχάλη Εκδόσεις ΙΩΝ τηλ. 210 5747729 & 5751438.

  Πάνω

 7. Είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία μου και κατανέμω την δαπάνη του πετρελαίου ως εξής: Διαιρώ την συνολική αξία (του πετρελαίου που καταναλώθηκε) με το άθροισμα των μονάδων όλων των διαμερισμάτων και κατόπιν πολλαπλασιάζω το πηλίκο με τις εκάστοτε μονάδες του κάθε διαμερίσματος. Είναι σωστό;

  Δυστυχώς ο τρόπος υπολογισμού σου είναι λανθασμένος διότι λαμβάνεις υπ όψη σου μόνο τον χρόνο θέρμανσης κάθε διαμερίσματος, και όχι το μέγεθός του.
  Αυτό σημαίνει ότι π.χ. μία γκαρσονιέρα πληρώνει την κάθε ώρα θέρμανσης το ίδιο με ένα πεντάρι. Ο τρόπος αυτός δεν συμφωνεί με την νομοθεσία και είναι άδικος. Η ποσότητα καυσίμου που απαιτείται για την θέρμανση ενός χώρου, εξαρτάται άμεσα ΚΑΙ από τον όγκο του χώρου.
  Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε τους όγκους των διαμερισμάτων (ή τα εμβαδά εφ' όσον όλα τα διαμερίσματα έχουν το ίδιο ύψος) στη θέση των χιλιοστών και να εφαρμόσετε τον τύπο που θα δείτε στην παραπάνω σχετική απάντηση.
  Σου υπενθυμίζω ότι , αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μπορείτε να δείτε τα εμβαδά των διαμερισμάτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
  Στην παρούσα απάντησή μου, θεωρώ ότι οι μετρητές θέρμανσης μετρούν ώρες (φέρουν την ένδειξη h ή hours) και όχι κάτι άλλο.

  Πάνω

 8. Ο ιδιοκτήτης δύο γειτονικών διαμερισμάτων τα έχει ενώσει ανοίγοντας μια πόρτα μεταξύ τους. Κατά τα άλλα όλα παραμένουν τα ίδια. Επηρεάζει αυτό την σωστή κατανομή της δαπάνης πετρελαίου θέρμανσης;

  Το διαμέρισμα που προκύπτει από την συνένωση δύο διαμερισμάτων πληρώνει το άθροισμα των κοινοχρήστων που θα πλήρωναν τα δύο διαμερίσματα. Το ίδιο συμβαίνει στην θέρμανση εφ' όσον ο θερμαινόμενος όγκος του νέου διαμερίσματα είναι το άθροισμα των όγκων των παλιών.

  Πάνω

 9. Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος και επιθυμώ να αποκτήσω πλήρη αυτονομία στην θέρμανση, δηλαδή να εγκαταστήσω ολοκληρωμένο δικό μου σύστημα θέρμανσης με καυστήρα, λέβητα κ.λ.π.
  Μπορώ να απαλλαγώ εξ' ολοκλήρου από συμμετοχή στις δαπάνες θέρμανσης της πολυκατοικίας μου;

  Κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται, κατά την άποψή μου, να εγκαταστήσει ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης της επιλογής του. Αυτό που δεν δικαιούται να κάνει σε καμία περίπτωση είναι να καταλάβει κοινόχρηστο χώρο ή τμήμα κοινοχρήστου χώρου για δική του χρήση (εγκατάσταση του συστήματος), χωρίς την σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών, εκτός βέβαια εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται και επιτρέπεται ρητά από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.
  Μπορείς λοιπόν να εγκαταστήσεις δικό σου σύστημα αρκεί αυτό να γίνει σε δικό σου ιδιόκτητο και όχι κοινόκτητο / κοινόχρηστο χώρο.

  Στο θέμα της συμμετοχής σου στις δαπάνες θέρμανσης, κατά την άποψή μου και πάλι:

  Παραμένεις υπόχρεος εις ολόκληρο, όσον αφορά την συμμετοχή σου στις δαπάνες συντήρησης και επισκευών του κοινόχρηστου συστήματος θέρμανσης.

  Για τις δαπάνες αγοράς πετρελαίου αν η συνέλευση των συνιδιοκτητών δεν δέχεται την ολοκληρωτική απαλλαγή σου, μπορείς σε πρώτη φάση να επιδιώξεις:
  Αν δεν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης θα πρέπει να σου αναγνωριστεί τουλάχιστον το ευεργέτημα (έκπτωση) που προβλέπει ο κανονισμός για τα κλειστά διαμερίσματα.
  Αν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης θα πρέπει να πληρώνεις μόνο το πάγιο θέρμανσης εάν ο κανονισμός προβλέπει τέτοιο.

  Αν καταφύγει σε δικαστήριο για να απαλλαγείς εξ ολοκλήρου από την υποχρέωση συμμετοχής στην δαπάνη αγοράς πετρελαίου μπορεί να δικαιωθείς. Υπάρχει τέτοιο δικαστικό προηγούμενο, αλλά δεν είναι φυσικά σίγουρο ότι ταυτίζεται απόλυτα με την δική σου περίπτωση.
  Δεν γνωρίζω όμως να υπάρχει νόμος που να καλύπτει την συγκεκριμένη περίπτωση.

  Πάνω

 10. Μελετώ τα κοινόχρηστα μου κάθε μήνα. Βλέπω ότι κάθε μήνα (ακόμη και με σταθερή τιμή πετρελαίου) η ώρα θέρμανσης χρεώνεται με διαφορετική τιμή. Ο λόγος δηλαδή ώρες / λίτρα πετρελαίου μεταβάλλεται συνεχώς. Γιατί συμβαίνει αυτό;

  Ο λόγος Λίτρα / Ώρες πράγματι δεν είναι σταθερός.
  Αυτό συμβαίνει διότι οι ώρες που μετρούνται αφορούν τον χρόνο που εμείς θερμαίνουμε το διαμέρισμά μας, ενώ η κατανάλωση εξαρτάτε από τον χρόνο λειτουργίας του καυστήρα.
  Στον χρόνο λειτουργίας του καυστήρα υπεισέρχονται διάφοροι μεταβλητοί παράγοντες όπως:

  • Ποιος ζήτησε θέρμανση και πότε. Κάποιες ώρες της ημέρας θέρμανση μπορεί να ζητάει μόνο ένα διαμέρισμα, κάποιες άλλες πέντε διαμερίσματα ταυτόχρονα κ.λ.π.
  • Η θερμοκρασία μέσα στα διαμερίσματα. Διαφέρει ανάλογα με τις συνήθειες κάθε οικογένειας (ρύθμιση θερμοστάτη, συχνός πολύωρος αερισμός ή όχι)
  • Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος που αλλάζει.
  • Και πολλοί άλλοι

  Σημειώστε ότι όταν πέντε διαμερίσματα ζητούν θέρμανση για μία π.χ. ώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καυστήρας ανάβει για μία ώρα. Μπορεί στο διάστημα της μίας αυτής ώρας ο καυστήρας να ανάψει δύο φορές από 10 λεπτά. Αν στο διάστημα της ώρας αυτή ζητήσουν θέρμανση περισσότερα διαμερίσματα ο καυστήρας θα λειτουργήσει για μεγαλύτερο διάστημα και ούτω καθεξής.
  Το ίδιο συμβαίνει με την λειτουργία του καυστήρα αν μεταβάλλονται οι συνθήκες μέσα στο διαμερίσματα. Αν π.χ. έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα μας το σύστημα θέρμανσης πρέπει να λειτουργήσει για περισσότερο χρόνο για να ανεβάσει την θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο όπου είναι ρυθμισμένος ο θερμοστάτης.
  Η απάντησή μου είναι πολύ απλοποιημένη, αλλά το συμπέρασμα είναι ότι η διακύμανση είναι όχι μόνο αναμενόμενη αλλά και αναπόφευκτη.

  Πάνω

 11. Στην πολυκατοικία μας έχουμε αυτονομία, και κατανέμουμε την δαπάνη του πετρελαίου λαμβάνοντας υπ' όψη τα χιλιοστά του κάθε διαμερίσματος , και τις ώρες κατανάλωσής του. Μήπως είναι σωστότερο να τοποθετήσουμε θερμιδομετρητές;

  Αν σαν θερμιδομετρητές εννοείς το ψηφιακό σύστημα που μετράει την θερμοκρασία και την ποσότητα (ροή) του θερμού νερού στην είσοδο και την έξοδο κάθε διαμερίσματος, τότε η απάντηση είναι ναι. Είναι το σωστότερο σύστημα μέτρησης κατανάλωσης θέρμανσης.
  Τα παλαιά συστήματα συνυπολογισμού χρόνου και άλλων συντελεστών όπως χιλιοστών (όπως αυτό που χρησιμοποιείς), ή θερμικών απωλειών, αποτελούσαν μια πολύ χονδρική προσέγγιση υπολογισμού της ενέργειας που καταναλώθηκε μέσα σε κάθε διαμέρισμα.
  Το νέο ψηφιακό σύστημα μετράει την πραγματική ενέργεια που εισέρχεται και εξέρχεται για κάθε διαμέρισμα και υπολογίζει την διαφορά, που είναι φυσικά η ενέργεια που καταναλώθηκε μέσα στο διαμέρισμα. Και στην περίπτωση αυτή η τελική κατανομή της αξίας του καυσίμου γίνεται με κάποια προσέγγιση, η οποία όμως είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη σε σχέση με όλες τις παλαιότερες μεθόδους.
  Ακόμη θα πρέπει να δείτε αν στον κανονισμό της πολυκατοικίας αναφέρεται ο ακριβής τρόπος κατανομής της δαπάνης καυσίμου, πράγμα που πιθανώς θα σας δημιουργήσει τυπικό πρόβλημα, εφόσον αυτός ο τρόπος θα πρέπει να τροποποιηθεί.
  Επίκειται όμως νομοθετική ρύθμιση του θέματος με νέα Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία ήδη έχει ίδη ολοκληρωθεί και θα θεσπιστεί προσεχώς νομοθετικά. Αυτή τροποποιεί την ισχύουσα ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων.

  Πάνω

 12. Στην πολυκατοικία μου δεν έχουμε αυτονομία θέρμανσης. Το κόστος θέρμανσης που μου επιμερίζεται είναι υπερβολικό, λόγω παλαιότητας του συστήματος θέρμανσης. Ζήτησα από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες να κλείσω τα σώματα θέρμανσης του διαμερίσματός μου και να μην πληρώνω πετρέλαιο. Αυτοί μου απάντησαν ότι θα πρέπει να αφαιρέσω τα σώματα, αλλά ακόμη και τότε θα πρέπει να πληρώνω το πάγιο θέρμανσης. Είναι σωστό;

  Αν ζητήσεις να σου γίνει έκπτωση στις δαπάνες θέρμανσης, έχοντας απλώς κλείσει τα σώματα, ουσιαστικά ζητάς να σε εμπιστευθούν τυφλά οι άλλοι ένοικοι, μιας και το απλούστερο πράγμα στον κόσμο είναι να τα ξανανοίξεις.
  Κανονικά, έκπτωση γίνεται μόνο στα κλειστά διαμερίσματα, εφόσον ο διαχειριστής διαπιστώσει ότι τα σώματα είναι κλειστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με κοινή συμφωνία, έκπτωση μπορείς να επιτύχεις αν με κάποιο ΜΟΝΙΜΟ τρόπο απομονώσεις τα σώματα. Τέτοιος τρόπος συνήθως είναι η αφαίρεση των σωμάτων.

  Πάνω

 13. Πρέπει να απουσιάσω από το διαμέρισμά μου κατά τη διάρκεια του χειμώνα για λόγους υγείας. Σε ερώτησή μου στη διαχειρίστρια σχετικά με τη θέρμανση μου είπε ότι δεν μπορεί να μου γίνει καμία έκπτωση στην επιμεριζόμενη δαπάνη πετρελαίου αν κλείσω τα καλοριφέρ, παρά μόνο εάν το σπίτι είναι κενό επίπλων. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για την καταβολή μόνο του ελάχιστου σε μη αυτόνομη θέρμανση;

  Καταρχήν πρέπει να διαβάσεις προσεκτικά τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Εκεί αναφέρεται η έκπτωση που γίνεται στα κλειστά διαμερίσματα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται αυτή.
  Σε ορισμένους κανονισμούς πολυκατοικιών, αντί να αναφέρεται ότι έκπτωση γίνεται στα ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ διαμερίσματα χρησιμοποιείται ο όρος ΚΕΝΑ, χωρίς να διευκρινίζει ότι κενά σημαίνει χωρίς την παρουσία ανθρώπων και όχι επίπλων και σκευών.
  Επειδή είναι σαφές ότι το πνεύμα αυτού που έχει συντάξει τον κανονισμό είναι ότι έκπτωση γίνεται στα διαμερίσματα που δεν κατοικούνται όταν είναι κλειστή η θέρμανσης τους, και άρα δεν επιβαρύνουν την κατανάλωση της πολυκατοικίας. Ό συντάκτης του κανονισμού, κατά την γνώμη μου, προβλέπει το ακατοίκητο του διαμερίσματος σαν προϋπόθεση για την έκπτωση διότι στην περίπτωση αυτή εκλείπει το κίνητρο (και ο πειρασμός) να ξανανοίξει η θέρμανση χωρίς να γίνει γνωστό και να γίνει κατάχρηση του δικαιώματος έκπτωσης.
  Προσοχή: Αν ο κανονισμός αναφέρει ρητά "...κενό επίπλων..." τότε δεν υπάρχει θέμα ερμηνείας, και πρέπει πράγματι το διαμέρισμα να είναι κενό επίπλων για να γίνεται η έκπτωση.

  Πάνω

 14. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί ένα διαμέρισμα να παραμένει κλειστό και να έχει έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης;

  Ισχύουν οι περιορισμοί, χρονικοί ή άλλοι που προβλέπει ο κανονισμός κάθε πολυκατοικίας. Αν προβλέπεται έκπτωση χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισμός (όπως συμβαίνει συνήθως), εννοείται ότι έκπτωση θα ισχύει για πάντα, εφόσον το διαμέρισμα παραμένει κλειστό.

  Πάνω

 15. Στην πολυκατοικία μου υπάρχει αυτονομία θέρμανσης με ωρομετρητές καθώς και κεντρικό μπόιλερ που τροφοδοτεί με ζεστό νερό τα διαμερίσματα. Για τα καλοριφέρ και το ζεστό νερό υπάρχει ένας καυστήρας με ένα λέβητα και μία δεξαμενή πετρελαίου. Πώς θα πρέπει να γίνεται η κατανομή της δαπάνης πετρελαίου;

  Για να γίνει σωστά η κατανομή της δαπάνης θα πρέπει:
  Να υπάρχουν θερμιδομετρητές (βλέπε την σχετική ερώτηση) στα κατάληλα σημεία του δικτύου οι οποίοι να μετρούν την ενέργεια που καταναλώνεται: Α. για θέρμανση και Β. για ζεστό νερό. Ανάλογα με τις ενδείξεις των δύο αυτών θερμιδομετρητών υπολογίζουμε το πετρέλαιο που καταναλώθηκε για κάθε μια από τις δύο αυτές λειτουργίες.
  Το πετρέλαιο που καταναλώθηκε για θέρμανση το κατανέμουμε στις ιδιοκτησίες με βάση τον γνωστό τύπο της αυτονομίας θέρμανσης που περιγράφεται και παραπάνω στις σχετικές ερωτήσεις.
  Για να κατανείμουμε όμως το πετρέλαιο που καταναλώθηκε για το ζεστό νερό, πρέπει να μετρήσουμε πόσο καταναλώνει κάθε ιδιοκτησία. Για να γίνει αυτό πρέπει να εγκαταστήσουμε υδρόμετρα ή θερμιδομετρητές σε κάθε διαμέρισμα και να κάνουμε την κατανομή ανάλογα με τις μετρήσεις τους.
  Το αντικείμενο της απάντησης αυτής είναι ένα από τα θέματα που λύνονται με την νέα Τ.Ο.Τ.Ε, στην οποία αναφερόμαστε στην ερώτηση σχετικά με τους θερμιδομετρητές.

  Πάνω

 16. Στην πολυκατοικία μας υπάρχει κεντρική θέρμανση. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο καταστήματα που χωρίς να ρωτήσουν κανέναν έβγαλαν τα θερμαντικά σώματα. Κατόπιν αρνούνται να πληρώνουν ακόμη και το πάγιο θέρμανσης που τους χρεώνει η διαχείριση. Είναι νόμιμο;

  Αν προβλέπεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας ότι πρέπει να πληρώνουν το πάγιο θέρμανσης τότε είναι υποχρεωμένοι να την πληρώνουν ότι και να λένε.
  Ακόμη πρέπει να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται κάθε επέμβαση, περιλαμβανομένης βέβαια της αφαίρεσης, στα θερμαντικά σώματα, χωρίς την άδεια της συνέλευσης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Άρα είναι υπόλογοι και για το θέμα αυτό.

  Πάνω

 17. Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος και αποφάσισα όταν χτιζόταν η οικοδομή να βάλω μεγαλύτερα σώματα από αυτά που υπολόγιζε ο κατασκευαστής. Το σύστημα υπολογισμού της δαπάνης θέρμανσης είναι η ογκομέτρηση δηλ. για κάθε διαμέρισμα υπάρχει ένα υδρόμετρο που μετρά την ποσότητα νερού που διέρχεται από τα θερμαντικά του σώματα. Ήθελα να ρωτήσω μήπως θα πρέπει να πληρώνω μεγαλύτερο ποσοστό λόγω του ότι έχω διπλάσια σώματα. Και αν ναι, τότε τι ρόλο παίζει η ογκομέτρηση.

  Η παρακάτω απάντηση αυτή ισχύει για συστήματα με ωρομετρητές όσο και με υδρόμετρα - ογκομέτρηση:
  Μετρώντας την ποσότητα του νερού που διέρχεται μέσα από τα θερμαντικά σώματα ενός διαμερίσματος, βρίσκουμε την μία παράμετρο απ' αυτές που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την κατανομή της δαπάνης. Η άλλη παράμετρος είναι: πόση θερμότητα (ενέργεια) είχε το νερό κατά την είσοδο και πόση κατά την έξοδο του από το διαμέρισμα. Ζητούμε δηλαδή να βρούμε πόση ενέργεια καταναλώθηκε ΜΕΣΑ στο διαμέρισμα.
  Στα ατελή συστήματα μετρήσεων όπως αυτό που έχετε εσείς και σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες, μπορούμε να μετρήσουμε την ποσότητα (σε λίτρα αν υπάρχουν υδρόμετρα ή ώρες, αν υπάρχουν ωρομετρητές). Κατόπιν πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την παράμετρο αυτή με κάποιον συντελεστή. Αυτό γίνεται διότι:
  Αν π.χ. τροφοδοτήσουμε με 100 λίτρα νερού 90 βαθμών κελσίου μία γκαρσονιέρα με δύο σώματα επιφάνειες 2 τετραγωνικών μέτρων, στη έξοδο από το διαμέρισμα η θερμοκρασία νερού θα έχει πέσει (π.χ.) στους 75 βαθμούς.
  Αν τροφοδοτήσουμε με 100 λίτρα νερού 90 βαθμών κελσίου ένα πεντάρι διαμέρισμα με επτά σώματα καλοριφέρ που έχουν επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, στη έξοδο από το διαμέρισμα η θερμοκρασία νερού θα έχει πέσει (π.χ.) στους 40 βαθμούς.
  (Οι αριθμοί στο παραπάνω παράδειγμα είναι τελείως υποθετικοί αλλά αντιπροσωπευτικοί) Είναι εμφανές ότι στο μεγάλο διαμέρισμα καταναλώθηκε πολύ περισσότερη ενέργεια από ότι στο μικρό, και άρα η συμμετοχή του μεγάλου διαμερίσματος (στην δαπάνη αγοράς καυσίμου) πρέπει να είναι ανάλογα αυξημένη σε σχέση με του μικρού.
  Για να αντισταθμίσουμε για τα διαφορετικά μεγέθη κ.λ.π. των διαμερισμάτων, εκτός από το πόσο νερό κυκλοφόρησε ή πόσες ώρες χρησιμοποιήθηκε η θέρμανση συνυπολογίζουμε και άλλες παραμέτρους. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να είναι, ανάλογα με την πολυκατοικία και την μελέτη θέρμανσης του μηχανικού:
  Πόσα σώματα υπάρχουν σε κάθε διαμέρισμα(πόση συνολική επιφάνεια έχουν).
  Τα μεγέθη των διαμερισμάτων όταν η επιφάνεια των θερμαντικών σωμάτων είναι, σε όλα τα διαμερίσματα, ανάλογη του εμβαδού τους.
  Θερμικές απώλειες (συντελεστής επιβάρυνσης και συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης), κ.α.
  Συμπερασματικά, ναι, πρέπει να πληρώνεις περισσότερα χρήματα ανά μονάδα (λίτρο / κυβικό μέτρο νερού που καταγράφει το υδρόμετρο, ή ώρα που καταγράφει ο ωρομετρητής) σε σχέση με τα άλλα διαμερίσματα.
  Άλλωστε από την αρχή γνώριζες ότι εγκαθιστώντας μεγαλύτερα σώματα θα έχεις καλύτερη (περισσότερη) θέρμανση, δηλαδή θα απορροφάς (καταναλώνεις) περισσότερη ενέργεια από το κεντρικό σύστημα. Επομένως είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να έχεις και μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική δαπάνη.

  Πάνω
Copyright ©2013 Πολυδιαχείριση - All rights reserved